Paszport i wiza

Aby wjechać do Indii, wszyscy zagraniczni turyści muszą posiadać ważny paszport i wizę.
 

Przepisy zdrowotne

Szczepienia nie wymagane, chyba że dla turystów przybywających z krajów zagrożonych żółtą febrą.


Czas

G.M.T. + 4.5 godz. w zimie,
G.M.T. + 3.5 godz. w lecie.

Waluta

1 EUR = około 60 INR  (Indian Rupies)

Przepisy walutowe

Waluta indyjska nie może być wwożona lub wywożona z kraju. Turyści przywożący więcej niż 2500 USD musza to zgłosić na odprawie celnej przy wjeździe.

Przepisy celne

Wszystkie przedmioty osobistego użytku są wolne od cła. Towary znaczącej wartości są zwolnione od opłat, jeśli zostaną z powrotem wywiezione.

Szczegółowe informacje można uzyskać w ambasadzie Indii:

ul. Rejtana 15 m.2-7
02-516 Warszawa

Tel: + 48-22/ 849 58 00
Fax: + 48-22/ 849 67 05 lub 849 85 05